Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Nam Định

Chia sẻ và kết nối yêu thương

Từ thiện Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường ,Tỉnh Nam Định

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Địnhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Cô Nhi Viện Thanh An Bùi Chu - Bui Chu St. An’s Orphanage
Địa chỉ: xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Nam Ðịnh, Việt Nam
Phone: (0228) 388 6140

Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.

Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?

Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định Google Map
:


Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Từ thiện Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Từ thiện Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Bạn có biết thông tin về các hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại địa phương này? hoặc nhận thấy thông tin chúng tôi chia sẻ chưa đầy đủ, chính xác?  Nếu có, vui lòng chia sẻ hoặc cập nhật lại thông tin bên dưới, hãy bắt đầu cùng chúng tôi bằng những việc từ thiện nhỏ nhất nhé.

Chân thành cảm ơn!

Từ thiện Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường ,Tỉnh Nam Định Từ thiện Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường ,Tỉnh Nam Định Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 02, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.